duurzaamheid, voorbeeld kantoor

Op de vorige pagina is te zien op welke manier een gebouw energie verbruikt.

In de afbeelding hiernaast is weergeven hoe we bij het ontwerp voor een kantoor met bedrijfs­ruimte in Delfshaven met de duur­zaam­heids­aspecten van dit gebouw zijn omgegaan.

Aan de ene kant hebben we met onze in­stal­latie­ad­viseur John van der Vliet van JFE binnenklimaat een eenvoudig en doeltreffend klimaatsysteem ontworpen. Dit bestaat uit lage tem­pe­ratuur vloer­verwarming met vloerkoeling en ge­balan­ceerde ventilatie met warmte­terug­winning. Verder maken we gebruik van 'zomer­nachtventilatie' om met de koelte van de nacht het kantoor te koelen.

We hebben dit kantoor gebouwd op de be­staande fun­dering van een oud bedrijfs­gebouw en zodoende bespaard op de materiaal­kosten en 'em­bedded energy'. Behalve de fun­dering zijn ook een zijgevel, enkele be­staande ko­lom­men en enkele stalen balken opnieuw gebruikt.

We hebben de kantoorfuncties aan de noord­gevel gelegd zodat de op­warming (en daar­door koel­behoefte) door zon­instraling ver­meden is.

Het energieverbruik voor verlichting wordt ge­re­du­ceerd door de ramen hoog te laten door­lopen zodat we veel daglicht diep in het gebouw krijgen. In het magazijn hebben we een licht­happer gemaakt zodat hier minder kunst­licht nodig is. De gebruikte TL armaturen zuinige 'T5' armaturen.

vaste zonwering op zuidgevel daklicht in magazijn via lichthapper