STEDENBOUWKUNDIGE CONTEXT

De wijk Katendrecht is momen­teel enorm in ont­wik­keling. Na de Kop van Zuid is de gemeente hier een aantal grote projecten gestart.

In het informatie­centrum van de gemeente Rotter­dam op de Kop van Zuid zijn de lopende en toe­komstige plannen van de gemeente te bekijken. Vooral de gedetail­leerde maquettes zijn de moeite waard.

Momenteel zijn een aantal grote woning­bouw-projecten in aanbouw, onder andere van het architecten­bureau DKV. Onze woningen maken onder­deel uit van het project 'Parkkwartier'.

Deze woningen zijn onderdeel van een een bouwblok waar iedere woning door een andere architect ontworpen is. Op deze manier krijgt de rij woningen langs het park een gevariŽerde en luxueuze uitstraling.

De stedenbouwkundige ontwerper (Mole­naar en van Winden architecten) noemt als voor­beelden de Wester­singel in Rotterdam, en meer recent de Schutte­straat in Delft.

Onze woningen bevinden zich op de kop van het eerste blok (twee appar­tementen) en in het middel­ste blok (het heren­huis).