plattegronden

VILLA 'HET OOSTEN'

Het definitieve voor­stel is ver­dere ont­wik­ke­ling van 'type hoog'. De kern van de woning is het trappen­huis met vide van waar­uit alle kamers ont­sloten worden. Aan de straat­zijde heeft het ont­werp een besloten uit­straling ter­wijl aan de tuin­zijde de woning zich opent naar het groen door de vele terras­deuren. Ter plaatse van de toe­gangs­deur is een nis gemaakt met een uit­nodigend karak­ter. Aan de oost­zijde is een serre aan­ge­bracht die voor een extra klimaat­zone zorgt.

perspectief straatzijde