De glooiende passage - concept

Door de uitbreiding van de snelweg zal het Zilver­strand deels overdekt worden. De kolommen­structuur van de brug over het water zal door­gezet worden over het strand. De mix van de bestaande bomen en de kolommen geeft de publieke ruimte een specifiek karakter welke past bij de uitstraling van het nieuwe Zilverstrand.

Tussen de kolom­men ontstaan over­dekte ruimtes waar het, in het kader van duur­zaamheid, mogelijk is verschil­lende activiteiten plaats te laten vinden. Hierbij kan gedacht worden aan open­lucht tentoon­stellingen, markten, een skate­park, graffiti vrij­plaatsen, concerten etc. Daar­naast is het moge­lijk een aantal dichte ruimtes te creŽren waar­door een nog groter scala aan acti­viteiten kan plaats­vinden.

Doordat het vloer­niveau tussen de kolom­men hoger is dan het strand­niveau zullen de ruimtes als een podium fungeren en hebben de gebruikers ervan een mooi uitzicht over het Gooi­meer. Met zijn levendige podia zal het Zilver­strand een levendige plek zijn voor jong en oud.