SINT BENEDICTUSLOCATIE RIJSWIJK

De vier varianten hebben geleid tot een aan­tal archi­tecto­nische uitgangs­punten.

De route.
We maken een route door het com­plex, waar de meeste functies op aan­sluiten. Zo wordt het bestaande en het nieuwe met elkaar verbon­den. Deze route vormt een schakel tussen de Benedic­tus­kerk en het woning­complex.

De buitenruimten.
Aan de route maken wij buiten­ruimten met verschil­lende func­ties en sferen. Er is de patio (met houten terras), het binnen­hof (de groene oase) en de kantoor­tuin. De route vervol­gend kom je op een open­baar pleintje waar aan de overkant het woon­complex ligt met een beschut binnen­gebied dat twee sferen kent: aan de ene zijde een tuin sfeer, aan de andere zijde een steen­achtige sfeer.

Het beeld.
De architectuur van het Benedictus­complex wordt geken­merkt door een sterke afwis­seling van grote en kleine ruimten en van grove en verfijn­de detaillering. Wij sluiten hierop aan met heldere contras­ten tussen open en gesloten vlak­ken, brede en smalle ruimten, lage en hogere bebouwingen, bestra­ting en groen­voorziening, besloten­heid en open­heid, metsel­werk en glas.

vogelvlucht 2
perspectief