GEDEMPTE BURGWAL DEN HAAG

De woonkamers van de appar­tementen zijn aan de straat­zijde geplaatst en de slaap­vertrekken aan de achter­gevel.

De apparte­menten op de eerste en tweede ver­dieping hebben een loggia; de appar­tementen op de derde verdieping hebben een terras.

Het zieken­huis had op het dak van de poli­kliniek een terras. Dit terras kan op­nieuw worden ge­bruikt als gemeen­schap­pelijk dak­terras. De toe­gang tot dit terras kan worden ge­kombi­neerd met de door de brand­weer ver­plichte vlucht­route over het dak. Het apparte­ment in de voor­malige operatiekamers krijgt een dakterras dat gedeeltelijk verzonken ligt in het bestaande schuine dak.

In de kelder zijn ber­gingen gepland, die bereik­baar zijn via de twee trappen­huizen van de kli­niek. Voor fietsen is in de binnen­plaats achter de polikliniek een helling­baan gepland.

perspektief dak en doorsnede