schema 1

GEDEMPTE BURGWAL DEN HAAG

Op de begane­grond is bedrijfs­ruimte ge­pland. De twee­deling poli­kliniek-­kliniek be­paalt de manier waarop deze ruimtes worden ont­sloten. Voor de ont­sluiting van de bedrijfs­ruimten in de poli­kliniek wordt de huidige hoofd­ingang ge­bruikt. Op deze manier blijft de gevel-­indeling van de poli­kliniek onge­wijzigd. De ruimtes in de kliniek worden direkt vanaf de straat ont­sloten. Daarvoor passen we moet de gevel aan de Gedempte Burgwal aan. Daardoor wordt de onaan­trek­kelijke blinde gevel op straat­niveau trans­parant en wordt een flexibele platte­grond mogelijk.

Op de verdiep­ingen zijn in het totaal negen twee- en negen drie­kamer ap­par­tement­en gepland.

De struk­tuur ven het gebouw leent zich in com­binatie met de bestaan­de trappen uit­stekend voor een portiek ontsluiting met twee appar­tementen per laag per portiek. In het zuster­huis is één woning over twee lagen gepland.

De bestaande liften zijn ver­ouderd en onbruik­baar. De lift­schacht aan de Achter Raamstraat-zijde wordt opnieuw gebruikt. De lift­schacht bij het centrale trappen­huis wordt in verband met de nieuwe indeling verplaatst. De appar­tementen in de poli­kliniek worden allen ont­sloten beneden de 12m en hebben dus geen lift nodig.

schema 1